ALGEMENE VOORWAARDEN SDC WORLD PARTY

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop en levering van toegangsbewijzen en het bijwonen van SDC World Party, waarbij de organisatie met beperkte aansprakelijkheid partij is. Verder te noemen als zijnde de organisatie.
 • Onze gasten behoren ouder te zijn dan 22 jaar.
 • De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie.
 • Deze toegangsbewijzen mogen niet doorverkocht worden aan derden.
 • Bij eventuele betaling aan de avondkassa, kan de ticketprijs 25% hoger zijn dan in de voorverkoop.
 • Om een juiste sfeer te creëren op dit evenement zijn uitsluitend koppels en single dames welkom. Gasten die niet voldoen aan de gestelde dress code of zich misdragen worden niet toegelaten of kunnen verwijderd worden! Heren ‘alleen’ hebben GEEN toegang tot het feest!
 • De gasten zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie, en/of de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden.
 • Het betreden van de locatie waar de evenementen plaatsvinden en het bijwonen van de party, geschiedt door de gasten voor geheel eigen risico, in die zin dat de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts-, of andere lichamelijke stoornissen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor de kosten en de schade welke ontstaan aan de gasten en/of goederen, als deze direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van haarzelf, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met de uitvoeringen van werkzaamheden.
 • De organisatie is tevens niet aansprakelijk voor de schade die wordt aangebracht aan de goederen en/of inboedel van de exploitant die ontstaat, als deze direct of indirect door handelen of nalaten van de gast. Deze kosten zijn in z’n geheel voor rekening van de gast die de schade heeft veroorzaakt!
 • Het is verboden mobiele telefoons met cam, foto-, film-, en andere opname apparatuur mee te nemen naar de area en de aanleunende ruimtes. De organisatie heeft een huis fotograaf aangewezen die beperkte foto’s mag maken om een sfeerimpressie van het evenement weer te kunnen geven. Indien men wenst niet gefotografeerd te worden kan men dit aan de betreffende fotograaf kenbaar maken. Hierbij kan echter geen rekening worden gehouden met de privacy van onze gasten!
 • Foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie doeleinden!
 • Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 • Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan. Aan degene die dit verbod overtreedt, kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder restitutie van het toegangsgeld.
 • Er zijn lockers aanwezig tijdens het evenement SDC World Party.
 • Dress to Impress…. conform de gestelde dress code, sexy stijlvol en chique…maar heb respect naar elkaar!!

SDC WORLD PARTY ANNULERINGS REGELS

 • Het niet bijwonen, of niet tijdig verschijnen op een evenement geeft geen recht op restitutie van de entreegelden, evenmin in de vorm van een tegoed bon of anders!
 • Annuleren kan alleen; indien men een annuleringsverzekering heeft afgesloten bij uw eigen verzekeringsagent! Restitutie van entreegelden volgt dan ook uitsluitend via uw eigen verzekering/ tussenpersoon waarbij de organisatie van SDC World Party géén partij is!
 • Bij annulering door de organisatie ontvangt men de entreegelden retour minus de reserveringskosten [fee]!
 • Overname van tickets, cq het doorverkopen van tickets is NIET toegestaan!
 • Bij hotelarrangementen staat de hotel component los van de entree-tickets, bij annulering vanuit de klant dient men voorzien te zijn van een annuleringsverzekering. De organisatie zelf is slechts een bemiddelaar in deze. Restitutie vanuit de organisatie is dus niet mogelijk. Voor een annuleringsverzekering verwijzen wij naar uw verzekeringsagent/ maatschappij.
 • Belangrijk: Gasten die geheel zelfstandig als partij een reis en/of verblijf boeken adviseren wij ten alle tijden een annuleringsverzekering af te sluiten! De organisatie is niet verantwoordelijk voor de reis-/verblijfskosten indien het evenement verplaatst of gecancelled moet worden wegens praktische, operationele redenen of andere oorzaken. !! > TIP: Neem altijd vooraf notie van de algemene voorwaarden van de aanbieder die de verblijfsaccommodatie of reis ter beschikking stelt of hierin bemiddeld. Het kan zó zijn dat bij annulering géén gelden worden gerestitueerd!
 • De organisatie behoudt zich het recht voor wegens praktische, operationele redenen of andere oorzaken het evenement te verplaatsen en hotel, begin- en/of eindtijden van een party te wijzigen. Bij verplaatsing van het evenement zal deze bijtijds aangegeven worden op de diverse social media netwerken die tot de organisator ter beschikking staan. Verplaatsing van het evenement geeft geen recht op restitutie.
 • Bij een annulering door de organisatie zal de gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs worden gerestitueerd in een door de organisatie gehanteerde vastgesteld termijn.
 • Termijn wordt bepaald door organisatie die het evenement organiseert en is niet beïnvloedbaar door berichtgeving van andere partijen die met het evenement betrokken zijn/waren.